Nye prosjekter

Vi har erfaring fra 1972, som vi gjerne deler med dere og lister her opp noen punkter som er viktige for dere og som dere må vurdere.

Husk at det er søknadsplikt i hht. Plan-og bygningsloven §93a. Be om en forhånds samtale med bygningsetaten i kommunen. Uten naboens samtykke, skal avstand være 4 m til grense.

Skal bassenget inngå som en del av rehabilitering, eller etablering, av uteområder, kan det være greit å benytte en hagearkitekt. Det finnes også større og mindre entreprenører som kan utføre arbeidene. Vi har kontakter med arkitekter og entreprenører som kan stå for utførsel.

Tenk også på at alle basseng med dybder med mer enn 20 cm i hht. PBL §7-48, skal sikres. Sikring kan skje direkte på bassenget ved overtrekk, skyvbare tak eller inngjerding. Overtrekk vil redusere varmetapet og hindre løv, barnåler og annet fra å havne i bassenget.

Det er viktig å gjøre en vurdering av plasseringen i hagen. Tenk også på å sette av plass til uteområde som tilhører bassenget. Det er viktig at bassengområdet er lett å holde rent og at det er tilstrekkelig plass til stoler og solsenger.

Bassenget bør ligge i ett solfylt område, gjerne med ettermiddags/kvelds sol.

Størrelsen på bassenget må tilpasses eiendommen og familiens ønsker og behov.

I Norge er 400x800x150 cm den mest vanlige størrelsen. Ønsker man å svømme som trening, bør bassenget ikke være kortere enn 800 cm. En svømmetrener, eller motstrøms anlegg vil gi god trening også i mindre basseng, og barna synes det er kjempe moro. Effekten er som en kraftig elv.

Ønsker man muligheten til å stupe fra stupebrett, må dybden i 4 m lengde tilpasses og skal som regel være min. 240 cm.

Lag en tegning og plasser bassenget i ett definert bassengområde. Ofte vil da størrelsen gi seg selv.

Valg av bassengtype kan være avhengig av ønsket egeninnsats. Flere kunder har selv satt opp konstruksjon i IsoStone (www.isostone.de).  Denne løsningen kan også kalles et isolert forskalingssystem. Når IsoStone konstruksjonen er satt opp og armert, fylles den med betong. Dette blir et meget godt isolert basseng.

Andre konstruksjoner kan være å forskale og støpe, sette opp i Leca, eller andre betongbaserte konstruksjoner.

Ønsker dere hjelp fra entreprenør, noen til å grave, arkitekt til å tegne uteområdet, eller annet vil vi være behjelpelig med dette.

I disse konstruksjoner sveiser vi Delifol, 1,5mm tykk folie i forskjellige farger og mosaikk mønster.

Vi har erfaring med foliearbeider siden 1975. For farger og mønster se www.delifol.de

Fra 2016 leverer vi komplette basseng, direkte hos kunde, fra Niveko. Bassengene produseres som bestillingsvare etter spesifikasjon fra kunde. Disse bassengene må ikke forveksles, eller sammenliknes med glassfiberbasseng. Niveko kan leveres som skimmerbasseng, eller forskjellige løsninger av overløpsrenner (endless pool) Forskjellige løsninger på trapper, integrert lamellovertrekk, motstrøm, dyser osv. Er dere ute etter noe spesielt, se på www.niveko-pools.com.

Fordelen med Niveko basseng er at de bygningsmessige arbeidene reduseres. Når hullet er utgravd, drenerende masse er fylt på og bunn støpt, kan bassenget heises på plass. Anleggs perioden blir kortere og kostnaden til de bygningsmessige arbeidene mindre.

Enten dere velger en løsning med IsoStone, annen konstruksjon med Delifol, eller Niveko basseng, må dere ha en form for tildekning. Tildekningen har flere oppgaver, den skal sikre bassenget, tilføre varme, hindre varmetap og redusere behovet for rengjøring.

Vi leverer forskjellige typer tildekking. Det kan være Safe T Cover, www.coverpools.com, som er ett skinnegående sikkerhetsovertrekk. Lamellovertrekk, www.aquadeck.nl, er PVC lameller som kan monteres under eller over vann, betjenes manuelt eller motorisert. En annen løsning er Skyvbare teleskopiske tak i forskjellige typer og høyder. Disse leveres i noen standard størrelser, eller på bestilling etter mål.

Bassenget skal også ha et renseanlegg og en eller annen form for oppvarming. Man må derfor finne en egnet plassering av dette utstyret. Det kan være umiddelbart utenfor bassenget, i en nærliggende kjeller eller garasje. Vi finner den beste plasseringen hos dere.

Renseanlegget består av en sirkulasjonspumpe og ett filter. Oppvarming kan være elektrisk, via varmeveksler fra varmtvanns kilde, eller som mest benyttet i dag fra luft/vann varmepumpe.

Vi håper at vår gjennomgang kan være til hjelp og vil selvfølgelig besvare alle henvendelser og spørsmål dere måtte ha.